XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông tin cập nhật 2019

Cập nhật 11/11/2019:

- Công văn số 593 : Giải trình quyết định xử phạt

- Công văn số 84413: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quan hệ cổ đông khác